Hizmet Grubumuz
İletişim ve Ulaşım
Petek Temizleme Videosu
+90 342 338 24 66  
 
ANASAYFA
HAKKIMIZDA İLETİŞİM HİZMETLERİMİZ VİDEOLAR
 
  ÇÖZÜM İKLİMLENDİRME   |    HİZMET DETAY

KAZAN BAKIM ONARIM

KALORİFER KAZANLARININ BRÜLÖRLERİNE GÖRE ÇEŞİTLERİ


Kalorifer kazanları kullanılan brülör çeşidine göre de üflemeli ve atmosferik brülörlü olmak üzere iki çeşittir. Aşağıdaki açıklamasını yaptığımız brülör cinsleri hem çelik kazanlara, hem de dökme dilimli kazanlara tatbik edilebilmektedir.

1- Üflemeli Brülörlü Kazanlar
Kazanı değiştirmeden alternatif yakıt (fuel oil, motorin, LPG) kullanma şansı vardır. Dökme dilimli kazanlarda dilim ilavesiyle kapasite yükseltilmesinde brülör değişimi gerekmeyebilir. Bu tip brülörlerde yanma havası bir fan vasıtasıyla alınır. Üflemeli brülörlü kazanlarda brülör değişimi vasıtasıyla yakıt tipi rahatlıkla değiştirilebilmektedir. Çift yakıtlı (motorin ve doğal gaz) brülörlerin yanı sıra tek, iki, üç kademeli ve modülasyonlu brülörler mevcuttur. Merkezi kazan sistemlerinde mutlaka iki, üç kademeli ve modülasyonlu brülörler tercih edilmelidir. Tek kademeli brülörler daha küçük kapasitelerde (örneğin 70 kW'ın altında) tercih edilebilir.

2- Atmosferik Brülörlü Kazanlar
Bu kazanlar sadece doğal gaz ve LPG yakarlar. Sıvı yakıtla (fuel oil, motorin) çalışmazlar. Üflemeli brülöre nazaran çok daha sessiz çalışırlar. Kapasiteleri sınırlıdır. (maksimum 350.000 kcal/h) Bu tip brülörler kazanla birlikte dizayn edildikleri için kazanla birlikte satılırlar. Bu sistemde brülör, yanma hücresi ve bacanın uyumu çok önemlidir. Atmosferik brülörlü bir kazan seçtiğinizde uygulayıcı firmaya özellikle mevcut bacanızı incelettirin ve bacanın uygunluğu konusunda garanti alın.

3- Yoğuşmalı Kalorifer Kazanları
Duman gazlarında bulunan su buharının kazan içerisinde yoğuşması kazan ömrünü olumsuz etkilediğinden, engellenmek istenir. Bu nedenle su buharı duman gazı ile birlikte bacadan atmosfere atılır. Ancak bu su buharı bir enerji taşımaktadır ve klasik tip sıcak su kazanlarında bu enerjiden faydalanmak mümkün değildir. Günümüzde bu enerjiden de faydalanmanın yolları bulunmuştur. Yoğuşmalı kazanlar duman gazında bulunan su buharını yoğuşturarak ve baca gazı sıcaklığını düşürerek ilave enerji kazanır. Villa uygulamalarında belirli kapasiteye kadar duvara asılan tipleri de mevcuttur.

4-KATI YAKITLI KAZANLAR

KATI YAKITLI MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİN ÇALIŞTIRILMASI VE BAKIMI Kalorifer kazanı imalatı - Buhar kazanı imalatı - Kalorifer kazan tamiri - Kazan boru değişimi - Buhar kazanı tamiri - Kalorifer tam

KATI YAKITLI MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİN ÇALIŞTIRILMASI VE BAKIMI

Katı Yakıtlı Merkezi Isıtma Sistemlerinin Çalıştırılması


1 - Sistem suyunun doldurulup boşaltılması
Kalorifer tesisatına su basılarak tesisatın her yerine yeterli miktarda su gitmesi sağlanır. Sistemdeki su seviyesinin kontrolü hidrometre ile yapılır. Sistemde suyun eksik  olup olmadığı kontrol edildikten sonra gerekli ise sisteme su verilir. Açık genleşme deposu haberci borusundan su geldiğinde hidrometrenin kırmızı ibresini siyah ibre üzerine getiriniz, sistem su ile dolmuş demektir. Kapalı sistemlerde ise su seviyesi manometreden kontrol edilir.
Sistem devreye alınmadan tesisatın kontrol edilmesi gerekir. Sistem önce su ile doldurularak, sistemdeki hava tahliye edilir. Tesisattaki bağlantı yerleri kontrol edilerek kaçak olup olmadığı tesbit edilir. Kaçak yoksa uygulanan basınçta sistem 24 saat bekletilerek hidrometreden su seviyesinde düşme olup olmadığı kontrol edilir. Tekrar bağlantı yerleri gözden geçirilerek test tamamlanır.


2 -  Sistem ve ısıtıcı havalarının alınması
Tesisatta hava olması istenmeyen bir durumdur. Sistemin sağlıklı ve verimli çalışmasını engeller. Homojen bir ısınma olmamasına neden olur. Bu nedenlerle tesisatta hava olup olmadığı dikkatli bir biçimde kontrol yapılmalı, eğer hava var ise tahliye edilmelidir. Tesisatta bulunan hava ısıtıcıların üst kısmında toplanarak bu kısımların soğuk kalmasına neden olur. Isıtıcıların havası arka tarafındaki pürjörden yok ise ön tarafta bulunan rakor gevşetilerek tahliye edilir. Sistemdeki hava ise açık genleşme depolu sistemlerde genleşme deposundan, diğer sistemlerde ise hava tüpü veya otomatik hava tahliye elemanlarından tahliye edilir
Tesisatın en üst noktasından biraz daha yüksekte havalık borusu bulunur. Bu havalık borusunun olmasına rağmen ısıtıcılarda ve tesisatın diğer noktalarında hava birikebilir, biriken hava sirkülasyon pompalarının zarar görmesine ve düzgün çalışmamasına yol açarak verimli bir ısınma sağlanmasını engeller. Bu nedenle ısıtıcılarda oluşan hava ısıtıcı üzerine takılan pürjörden, ısıtıcıda pürjör olmaması durumunda ısıtıcı üzerindeki gidiş vanası kapatılıp rakor gevşetilerek sıkışan hava tahliye edilir. Sistemde oluşan hava ise otomatik pürjör veya hava tüpü kullanılarak dışarıya atılır.

3 -  Dolaşım pompalarının kontrol edilmesi
Kalorifer kazanlarında iki adet dolaşım pompası bulunur. Bunlardan birisi çalışır diğeri yedekte tutulur. Dolaşım pompaları kazan suyu sıcaklığı 40-50 C iken çalıştırılır. Kazan suyu ısınmaya başlayınca çalıştıracağınız pompanın giriş-çıkış vanalarını açın ve pompaya yol verin. Suyun yedek pompanın üzerinden by-pass yapmaması için yedek pompa emiş vanasını kapatın. Pompalar önünde çek valf varsa, ana dolaşım borusu üzerindeki by- pass vana hariç diğer vanaları açık duruma getirin. Kazana giren çıkan devreler ve kolektör üzerindeki vanalar binaya su akışını engellemeyecek şekilde kesinlikle her zaman açık bulundurulmalıdır. Elektrikler kesilirse by-pass vanası açık konuma getirilir pompalar çalışırken kapatılır.

4 -  Su kaçak kontrolünün yapılması
Tesisat tamamen dolduktan sonra bağlantı yerleri kontrol edilir. Sızıntı olan noktalar var ise gerekli tamirat işlemleri yapılır.Eğer dikkatli bir biçimde kontrol edilmez ise tesisatta bulunan su zamanla eksilerek tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Tesisattaki su devamlı olarak kontrol edilmelidir. Su seviyesini gösteren hidrometrede düşme görüldüğünde kazana su verilmelidir. Kazan su verirken kazan suyunun sıcaklığının 40 C veya daha aşağıda olması hortumun havasının alınması (hortumdan su akıtılarak)ve fazla tazyikle su verilmemesi hususlarına dikkat edilmelidir.
Kalorifer kazan veya tesisatının su kaçaklarının olmamasına bilhassa özel dikkat sarf etmek gerekir. Kazandan veya tesisattan su alınmamalıdır.Kazana sık sık su verme mahsurludur. Suyun devamlı olarak ısınmasıyla su içerisinde bulunan tuzlar ayrılarak kazan dibine yapışır yapışan bu tuzlar ısı iletimini zorlaştırır. Bu nedenle sarfiyatı artar ve randıman da düşer

5 -  Kazanın yakılması
Katı yakıtlı kazanlar yakılmadan önce sistemdeki su seviyesi hidrometreden ( sıcak sulu sistemler) veya manometreden (buharlı sistemler) kontrol edilerek eksikse tamamlanır. Ocağa atılacak kömür azami 50-60 mm.(Yumruk Büyüklüğünde ) olmalıdır. Büyük kömürlerin mutlaka kırılması gerekir. Kazanın kömür yükleme kapağı açılarak üzerine düzgün bir şekilde, 10-15 cm kalınlığında kömür serilir. Izgaranın ön kısmında (biraz) odun konulacak yer hariç, kömür serilmemiş yer kalmadığı (bilhassa köşelerde) kontrol edilir.Ön tarafa odun veya yonga yerleştirilir, varsa üzerine az bir miktar gaz dökülür. Kağıt parçaları konulur ve tutuşturulur. Tutuşturma için, hiçbir şekilde benzin gibi parlayıcı, patlayıcı madde kullanılmaz. Kömür kapağı kapatılır. Kül kapısı sonuna kadar açılarak kömürün doğal çekişle tutuşması sağlanır. Ateş bütün ızgara yüzeyine yayıldığı zaman, ateşin üzerine kazan kapasitesinin 1/3 kadar kömür takviyesi yapılarak. kül kapağı yarı açık şekilde yanma sağlanır. Tam yanma sağlanınca kül kapağı kapatılır.

6 -  Kazanın tutuşturulması
Otomatik kumandalı modellerde kazan suyu sıcaklığı 30-40°C çıkınca, pompa otomatik çalışarak devreye girer. Diğer modellerde, kazan sıcaklığı 30-40°C çıktığında bay-pass vanası kapatılarak pompa çalıştırılır. Kazan ocağının gözetleme deliğinden bakılarak yanmanın iyi olduğu (portakal rengi alev çıktığı) kontrol edilir. Izgara üzerindeki kömür yanıp köz haline geldiği zaman, mevcut kömür, ızgaranın sağ yarısında ızgara boyunca toplanır. Izgaranın sol tarafına yeni kömür serilir. Böylece yastıklama metodu ile ızgaranın bir sağ yarısına, bir sol yarısına kömür serilerek yakmaya devam edilir.

7 -  Kazan yastıklamasının yapılışı
Ocak açıldığı zaman içeriye giren soğuk hava, ocağı soğutup yanmayı bozduğu ve dolayısıyla kömür kaybına sebep olduğu için, kömür atma, şişleme, cüruf çıkarma işlemlerinin çok süratle yapılarak ocak kapısının kapatılması gerekmektedir. Kazanın kül kapağından ızgara altına bakıldığında ışık görünmüyorsa süngü vurma  zamanının geldiği anlaşılır.ve süngü ızgara yüzeyinden kaydırılarak küller ızgara altına düşürülür.Süngünün dip tarafına hafif basılarak curuflar ateş üzerine çıkartılır. Süngü işleminin bitiminden sonra ateş üzerine çıkan curuflar ateşin pozisyonunu bozmadan kanca ile alınır.(Curuf hiçbir zaman gelberi ile alınmaz) şayet curuf tam yanmamış ise ateş üzerinde bir müddet bekletilir sonra dışarı alınır. Süngü vurma işleminden sonra ızgara altına dökülen küllerde gelberiyle dışarı alınır. Bu işlemin dikkatle yapılması ateşin tam verimle yanmasını,hava kirlenmesinin  önlenmesinive kömürden tasarruf yapılmasını sağlar.Ateşin iyi yanabilmesi için en önemli şart muhtaç olduğu havayı tam olarak almasıyla mümkündür.İşte bu nedenle süngü vurma işlemini ihmal etmemek ızgara üzerinde kül tabakasını bulundurmamaya azami gayret sarf etmek gerekmektedir.Izgara yüzeyinin tamamı ateş tabakası kaplanmalı açıklık kalmamalıdır. Şayet ızgara yüzeyinde açıklık olursa baca bu açıklıktan kolayca gireceği için kömüre nüfuz edemez bu nedenle kömür iyi yanmaz . Kömür atma zamanının kaçırılmamasına bilhassa dikkat edilmelidir.Şayet kömür tavını kaybetmişse bu arada atılan kömürün içerisinde bulunan gazlarında yanmadan bacadan çıkmasına sebep olur.
Ateş kapağı ve kül hava kapaklarının kapatıldıklarında hava sızdırmamasına dikkat  edilmelidir. Şayet hava kaçakları varsa bunların en kısa zamanda giderilmesi çareleri aranmalıdır.Kazan çıkış borularının baca ile irtibatları ve baca kapağı hava sızdırmayacak şekilde olması gerekmektedir. Hava kaçakları varsa bunlarında giderilmesi gerekmektedir. Her gün kazan üzerinde bulunan teçhizatlar ve ölçü aletleri (Hidrometre-Termometre) kontrol edilmeli arızalı olma hallerinde en kısa zamanda tamir edilmelidir. Gaz kanalları ve duman boruları muntazam temizlenmelidir. Ocak içerisine kömürü azar azar ve sık sık atılmalı hiçbir zaman ocak içerisinde alev kesilmemelidir. Bu durumu gerçekleştirmek için kömürü ocak içerisine yığmamak gerekmektedir. Kazan suyu sıcaklığı (kazan üzerindeki termometre) dış hava sıcaklığına göre ayarlanmalıdır.Ocağın ateş kapağı kömür atmayı müteakip kapatılmalı ve mümkün olduğu kadar ateş üzerinden soğuk havanın geçmesi önlenmelidir. Kül hava kapağı ateşin yanma hızına göre ayarlanmalıdır. Sirkülâsyon pompası çalışınca kazan suyu sıcaklığı düşecektir. Dış hava sıcaklığına uygun kazan suyu sıcaklığı sağlayıncaya kadar kazanın başından ayrılmayınız İleri saatlerde yanmayı kontrol ediniz. Ocağın sağına ve soluna süngü vurduktan sonra ateşi düzenleyiniz ve bu defa kömürü ızgaranın diğer yarısına yastık şeklinde atınız ve ızgaranın diğer yarısını mutlaka alevli bırakın. Yeni atılan kömürlerin issiz bir şekilde yakılması mümkündür.  Balıksırtı yöntemiyle günlük yakışa devam ediniz.

8 -  Sistemin çalıştırılması
Kazandaki su ısındıktan sonra sisteme pompalanır. Sistemde hava olabilecek yerler kontrol edilir ve havaları alınır. Isınmayan yer kalmamasına özen gösterilir. Sistem elemanlarının görevlerini tam yapmaları sağlanır. Kazanı talimatlara uygun yakışa devam edilir. Yanmanın tam yanma olmasına dikkat edilir.


9 -  Kazanın uyutulması
Her şeyden önce ızgara üzerine atılacak kömür tecrübe ile öyle ayarlanmalıdır ki; ocak bastırıldığı zaman ızgara üzerindeki kömür artık kor haline gelmiş olmalıdır. Bu kor tabakasının üzeri kuru ince kömür veya kömür ile kapatılır. Bu durumda fan ve kül kapağı kapalı, sirkülasyon pompası durdurulmuş, by-pass vanası açılmış olmalıdır (otomatik kumandalı modellerde pompa otomatik olarak kapanacaktır). Dolaşım pompasını çok soğuk havalarda kapatmayınız. Yoksa sistemin sirkülasyon yapmayan yerleri donabilir.

10 -  Kazanın uyandırılması
Kül kapısı açılarak veya fan çalıştırılarak içeriye ızgara altından hava girişi sağlanır. Izgara üzerindeki kömür karıştırılarak cürufu alınıp, köz meydana çıkarılır, üzerine kömür serilir. Serilen kömür tabakası tamamen tutuştuğu zaman kül kapısı kapatılır. Kazan suyu sıcaklığı 60-70 santigrat dereceyi geçince by-pass vanası kapatılır. Dolaşım pompası devreye alınarak kazan rejime alınır (Otomatik kumandalı modellerde bay-pass vanası olmadığından, pompa termostat kontrollü olarak 30-40°C devreye girecektir)


11 -  Kazana yakıt yüklenmesi
Kazanın kömür yükleme kapağı açılarak üzerine düzgün bir şekilde, 10-15 cm kalınlığında kırılmış kömür serilir. Izgaranın ön kısmında (biraz) odun konulacak yer hariç, kömür serilmemiş yer kalmadığı (bilhassa köşelerde) kontrol edilir. Ön tarafa odun veya yonga yerleştirilir, varsa üzerine az bir miktar gaz dökülür. Kağıt parçaları konulur ve tutuşturulur.
Tutuşturma için, hiçbir şekilde benzin gibi parlayıcı, patlayıcı madde kullanılmaz.
Kömür kapağı kapatılır. Kül kapısı açılarak kömürün doğal çekişle tutuşması sağlanır. Ateş bütün ızgara yüzeyine yayıldığı zaman, ateşin üzerine kömür takviyesi yapılarak kül kapısı sıkıca kapatılır. Serpilen kömür tutuşunca tüm ızgara üzerinde 10–15 cm kalınlığında bir ateş tabakası elde edildikten sonra, ocağa yeni atacağınız kömürü dış hava sıcaklığına ve binanızın ısı ihtiyacına göre ızgaranın tamamına yaymayıp yarısına yastık şeklinde atın diğer yarısındaki ateşin üzerini kapatmayın. Bu durumda yeni atılan kömürden çıkan yanıcı gazlar ızgaranın diğer yarısındaki alev ve buradan ocağa giren yanma havası ile kolayca yanma olanağı bulacak ve issiz bir yanma sağlanacaktır


12 -  Kazan küllerinin alınması
Katı yakıtlı kazanlarda yanma sonucu oluşan külü her gün alınız Kömürlü kazanlarda, kazan dairesinde kül ve cüruf bulundurulmamalı, bu artıklar kazandan alındıktan sonra dışarıya atılmalıdır.Süngü vurma işleminden sonra ızgara altına dökülen küllerde gelberiyle dışarı alınır Kazana yanma için gerekli hava akımının sağlanabilmesi için kül haznesinde aşırı kül birikmesi önlenmelidir. Dışarı atılan küller düzgün atılmalı çevre kirliliğine ve kötü görüntüye neden olunmamalı.

Katı Yakıtlı Merkezi Sistemlerin Bakımları


1 -  Mevsim başında yapılacak işlemler ve hazırlıklar


1. Ateşci takımlarının tamam olup olmadığını ve kazan üzerinde bulunan teferruatın faaliyete hazır olup olmadığı kontrol edilmelidir.
2. Izgaralar gözden geçirilmelidir.
3. Tesisatın suyu tamamlanmalıdır.
4. Kazandan bacaya olan kısımla baca kontrol edilmelidir.
5. Dolaşım pompasının elle kolayca dönüp dönmediği muayene edilmelidir.
6. Dolaşım pompasını çeviren elektrik motoruna ait sigortalar kontrol edilmelidir.

2 -  Kazanların periyodik bakımları ve temizlikleri
Ateşçi Takımları ve Görevleri
1-Takım askılığı
2-Kanca
3-Tel fırça
4-Gelberi
5-Süngü
6-Ateşçi küreği (fayrap)
7-Anahtar takımı (açık ağız 2 takım)
8- Boru anahtarı ve kurbağacık
9- El arabası
10-Elektrikli seyyar lamba ve el feneri
11- Yağdanlık
12- Yangın söndürme cihazı
13- Pense
14- Çekiç
15- Tornavida takımı

1-Takım askılığı: Ateşçi takımlarının asılarak bir arada bulunmasını sağlar.
2-Kanca: Süngü yardımı ile ateş üzerine çıkartılan büyük parçalanmış cürufları, ateşin düzenini bozmadan almaya yarar.
3-Tel fırça: Kazanların duman boruları ve kanalları tel fırça ile temizlenir.
4-Gelberi: Genel olarak yapılacak ocak temizliğinde küllükte birikmiş kül ve cürufları dışarı çıkartmada kullanılır.
5-Süngü: Ateşin yanması esnasında meydana gelen külleri, ızgara altına cürufu da ateşin üzerine çıkartma işlemine yarar.
6-Ateşçi küreği: Ateşçi, kömürü ateşçi küreği ile ocağın atılması gereken tarafına atma imkânına sahip olur.
7-Anahtar takımı (açık ağız 2 takım): Resim 5.2. Fayrap ( ateşçi küreği Cıvata ve somunların sıkılıp sökülmesinde vb işlerde kullanılır.
8- Boru anahtarı ve kurbağacık: Boruların sıkılıp sökülmesinde boru anahtarı , vana v.b malzemelerin sökülüp sıkılmasında kurbağacık kullanılır.
9- El arabası: Kömür ve külün taşınmasında kullanılır.
10- Elektrikli seyyar lamba ve el feneri: Elektrikli seyyar lamba kazanın arkasında karanlık kalan kısımların kontrolünde, el feneri elektrik kesilince kullanılır.
11- Yağdanlık: Dişli ve vidalı kısımların yağlanmasında kullanılır.
12- Yangın söndürme cihazı: Her kazan dairesinde en az 6 kg’lık bir yangın söndürücü
bulunması zorunludur. Yangın anında kullanılır.
13- Pense: Genel tamirat işlerinde sıkma ve açma için kullanılır.
14- Çekiç: Kömürleri küçültme işlerinde ve genel kırma işlerinde kullanılır.
15- Tornavida takımı ve kontrol kalemi: Vidaları sökme ve sıkmada tornavida kullanılır. Elektrik akımının olup olmadığını kontrol etmek için kontrol kalemi kullanılır. Tornavida yerine kullanılmamalıdır.
Günlük Temizlik Bakımı
1. Her gün kazan dairesinin iç temizliği yapılacaktır.
2. Su sızıntıları ,havalandırma arızaları anında onarılacaktır

Haftalık Temizlik Bakımı
1. Kazan dairesi haftada bir sabunlu su ve çamaşır suyu ile yıkanacak
2. Buhar kazanlarının cuma günü öğleden sonra bakımları mutlaka yapılacaktır.
3. Kazan duman boruları temizlik fırçaları ile fırçalanacak
4. Buhar vana milleri önce ince yağla sonra gresle yağlanacaktır.
5. Temizlik esnasında benzin ve mazot kullanılmayacaktır.
6. Kazan emniyet supaplarının çalışır olup olmadığı kontrol edilecek ve milleri ince yağla yağlanacaktır.
7. Pis su çukuru ve kanallarının haftada bir temizlenecek tıkanıklar giderilecektir.
8. Gevşemiş cıvata ve somunlar sıkıştırılarak arızalı olanlar değiştirilecektir.
9. Buhar vanalarının milleri devamlı yağlanacaktır
10. Vana başlarına salmastra konulacaktır
11. Kazan dairesinin genel temizliği haftalık aylık periyodik olarak yapılacaktır.

Aylık Bakım İşlemleri
1. Emniyet ventilini kontrol ediniz.
2. Su seviye otomatiğini ve asgari su seviye kesme otomatiğini, en az ayda bir defa kazan su seviyesini yavaşça ve gerçekten asgari seviyeye indirerek kontrol ediniz.
3. Kazan ve kazana ait bütün sistem, boru bağlantıları, flanşlar, tutucular ve vanalardaki kaçakları ve diğer arızaları dikkatlice kontrol ediniz. Tatminkâr görülmeyen her husus not edilerek düzeltilmelidir.
4. Bütün kaçak yapan flanş ve bağlantı yerlerini sıkıştırın ve sızıntıları önleyin, gerekiyorsa yenileyin.
5. Şalter tertibatını ve otomatik sistemi bir elektrikçiye kontrol ettiriniz.
6. Ön duman sandığı kapaklarını açın ve duman borularını bir fırça ile ayda 3-4 kez temizleyiniz.Bu temizlik esnasında ön ve arka sandıklardaki ve baca bağlantı hattındaki kurumları da temizleyiniz.

Yıllık Bakım İşlemleri
1. Kazanı tamamen boşaltınız.
2. Bütün el ve adam deliklerini açın. Conta yüzeylerine zarar vermeden yapışmış kalmış conta parçalarını temizleyiniz.
3. Kazanın içini temizleyin, basınçlı su ile iyice yıkayın. Kazan kireçlenme yapmışsa bunları temizleyin ve sonra iyice yıkayın.
4. Bütün aylık bakım işlemlerini yapınız.
5. Bütün yatakları yeni yağlayın. Vantilatörün, besi suyu pompalarının ve yakıt pompalarının bakımını yapınız.
6. Adam ve el deliklerini kapatın, bunlar için yeni contalar koyun.
7. Kazanı yeniden su ile doldurun.
8. Bacanızı yılda en az bir kez temizleyiniz.
Dolaşım pompalarının periyodik bakımları
1. Pompanın altında ve kazan çıkışındaki olması gereken pislik tutucular en az yılda bir kez temizlenmelidir.
2. Pompalar susuz kesinlikle çalıştırılmamalıdır.
3. Genellikle piyasada kullanılan dolaşım pompaları yağlanmaz ve sakıncalıdır. Ancak bunun ile ilgili yetkili servislerine danışılmalıdır.
4. Yeni ve uzun süre kullanılmamış dolaşım pompasının mili sudaki tortu ve kışırın etkisi ile sıkışabilir. Bu durumda şalteri kapatın. Mili tornavida ile bir iki tur döndürünüz.
5. Her pompanın şekli ve uygulaması farklıdır. Kullanma kılavuzuna bakınız.
6. Pompanın emiş ucundaki basınç yeterli olmaz ise su buhar fazına geçebilir. Bu da sistemde hava kabarcıklarının oluşmasını sağlar. Kabarcıklar sisteminizde olması gerekenden fazla titreşim ve ses yapar, performans düşüklüğü olur. Bununla ilgili kullanma kılavuzuna bakınız, sorunu çözemezseniz yetkili servise sisteminizin kontrolünü yaptırınız.
Genleşme Depolarının Bakımları
Genleşme depoları donmaya karşı korunmalı ve izolasyonları kontrol edilmelidir. Isıtma sezonunun sonunda gerekiyorsa içi korozyona karşı boyanmalı ve temizliği yapılmalıdır. Bağlantı borularından herhangi bir sızıntı var mı kontrol edilmelidir.

Bu tip bakımlar uzman bir makanik bakımcı tarafından yapılmalı veya

kontrol edilmelidir.

Saygılarımla

Hamdi ERÇİL

     ANA MENU
ANASAYFA
HAKKIMIZDA
HİZMETLERİMİZ
MAKALELER
VİDEOLAR
ULAŞIM & İLETİŞİM

  HİZMETLERİMİZ
PETEK TESİSAT TEMİZLEME
BRÜLÖR BAKIM TEMİZLEME
HİDROFOR KURULUMU
KOMBİ BAKIM
KLİMA BAKIM
KAZAN BAKIM ONARIM
DOĞALGAZ BAKIMI

  SOSYAL AĞ
FACEBOOK.COM
TWITTER.COM
LINKEDIN.COM
YOUTUBE.COM
info@cozumiklimlendirme.comm

MAKALELERİMİZ
Gaziantep Brolör Bakım ve Temizleme
Gaziantep Kombi Bakım ve Temizleme
Gaziantep Tesisat Temizliği
Gaziantep Tesisat Petek Temizliği
Gaziantep Kazan Bakım Onarım Temizliği
Gaziantep Doğalgaz Bakım Onarım ve Temizlik
Gaziantep Hidrofor Kurulumu Bakım Onarım ve Temizlik
Gaziantep Tesisat Petek Kombi Temizliği
   Bütün Makaleleri Gör
  2012 © Tüm Hakkaları www.cozumiklimlendirme.com ' a Aittir